สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย ที่พักเชียงราย การเดินทาง แผนที่เชียงราย

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 829 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย

Read more

10 ที่พักเชียงราย วิวสวยอลัง หน้าหนาวนี้ต้องไปโดน

10 ที่พักเชียงราย วิวสวยอลัง หน้าหนาวนี้ต้องไปโดน

Read more