สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่พักเชียงใหม่ การเดินทาง แผนที่เชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อ พ.ศ. 1839 ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมายาวนาน 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าในพ.ศ. 2101

Read more

Grand Canyon Hangdong Chiang Mai

Grand Canyon Water Park สวนน้ำน่าเที่ยวแห่งใหม่ ในอำเภอหางดง ของจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน ผ่านเครื่องเล่นเป่าลมลอยน้ำสุดเจ๋งหลากหลาย

Read more

ดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ดอยหลวงเชียงดาว (Doi Luang Chiang Dao) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวงเชียงดาว ดอยหลวงเชียงดาวเป็นภูเขาหินปูน มีอายุระหว่าง 230-250 ล้านปี เนื้อหินเป็นสีเทาขาว เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลซากสัตว์ที่มีหินปูนเป็นโครงสร้าง

Read more