คลองทะเลสาบบิวะ วิวทิวทัศน์ชมดอกซากุระที่สวยงามแห่งเกียวโต

คลองทะเลสาบบิวะ วิวทิวทัศน์ชมดอกซากุระที่สวยงามแห่งเกียวโต

คลองทะเลสาบบิวะ เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ยังคงใช้งานอยู่ ประกอบด้วยคลองสามสายหลัก คลองทะเลสาบบิวะนี้เป็นทางน้ำในประเทศญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในสมัยเมจิ ประวัติศาสตร์การสร้างของคลองทะเลสาบนี้เริ่มจาก ยุคหลังจากการฟื้นฟูเมจิและการโอนเมืองหลวงจากเกียวโตไปยังโตเกียว ได้รับผลกระทบจากการลดลงของจำนวนประชากรและกิจกรรมอุตสาหกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นผู้ว่าการจังหวัดเกียวโต Kitagaki Kunimichi ได้มีแนวคิดสร้างมาตรการฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้พลังน้ำจากทะเลสาบบิวะ โดยสั่งการและควบคุมการก่อให้สร้างคลองทะเลสาบบิวะการออกแบบเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งน้ำขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารจากทะเลสาบบิวะไปยังเมืองเกียวโตที่อยู่ใกล้เคียง

คลองดังกล่าวจึงเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสาธารณะแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่ปีค.ศ.1895 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับรถรางของเกียวโตในปีค.ศ.1996 ในคลองที่ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปีค.ศ.2008 ทางน้ำในคลองทะเลสาบไม่ได้ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากดังก่อน แต่ถูกใช้เพื่อการประปา การดับเพลิงและการชลประทาน ภายหลังมีการขยายความกว้างของถนนและการเริ่มดำเนินการสร้างรถไฟไฟฟ้าประจำเทศบาลแห่งแรกในญี่ปุ่น ซึ่งได้สร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาเมืองของเกียวโต ทำให้กว่า 120 ปีมาแล้วที่คลองทะเลสาบบิวะได้นำน้ำแห่งชีวิตมาสู่เกียวโตอย่างต่อเนื่อง

ในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าทึ่งและน่าสนใจของคลองทะเลสาบบิวะ ในการเป็นสถานที่ส่งต่อพลังชีวิตแก่เกียวโตความงดงามรอบ ๆ คลองที่ถูกบำรุงรักษามาโดยตลอด ทำให้คลองทะเลสาบบิวะเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและมีทัศนียภาพงดงามจับใจผู้คน จากต้นซากุระที่เรียงรายอยู่ทั้งสองข้างริมคลองทะเสลาบนี้กลายเป็นเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ จนกลายเป็นจุดชมซากุระยอดฮิตที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม พร้อมให้คุณได้ยลความพลิ้วไหวของเหล่ากลีบซากุระที่ร่วงหล่นลงในคลองทะเสสาบยามลมเอื่อย เป็นประสบการณ์ที่ควรค่าแก่การพบพานยิ่ง

เครดิต : en.wikipedia.org , biwakososui-museum