จัตุรัส Stortorget ย่านเมืองเก่าอันสวยงามแห่งกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

จัตุรัส Stortorget ย่านเมืองเก่าอันสวยงามแห่งกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน

Stortorget เป็นจัตุรัสสาธารณะในเมือง Gamla Stan เมืองเก่าในใจกลางกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มันเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในสตอกโฮล์ม ถือเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ในกลุ่มเมืองยุคกลาง ทุกวันนี้จัตุรัสแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเป็นหมื่นๆคนต่อปี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเยี่ยมชม และทำให้มันเป็นฉากสำหรับการแสดงและเดินการขบวนเป็นช่วง ๆ นอกจากนี้นบริเวณถูกใช้พื้นที่ตลาดคริสต์มาสประจำปี ที่นำเสนองานฝีมือและการจำหน่ายอาหารแบบดั้งเดิมก่อให้เกิดเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียง

อาคารและโครงสร้างที่โดดเด่นของที่ตั้งแห่งนี้อยู่ในใจกลางของที่ราบสูง Stadsholmen จัตุรัสนี้ไม่เคยเป็นสถานที่เก๋ไก่มีสไตล์อย่างศูนย์กลางของเมืองในยุโรปอื่นๆ ในช่วงยุคกลาง เหล่าอาคารถูกสร้างขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปและตึกรอบจัตุรัสยังคงเพิ่มไปทางทิศตะวันตกอย่างตามอำเภอใจ ยกเว้นอาคารตลาดหลักทรัพย์ที่ตั้งขึ้นทางด้านเหนือของจัตุรัสกับโบสถ์และพระราชวัง

จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจัตุรัสแห่งนี้ประกอบไปด้วยอาจารและโครงสร้างทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่น อาคารตลาดหลักทรัพย์; ที่กลายเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาสวีเดน, พิพิธภัณฑ์โนเบลและห้องสมุดโนเบล, อาคารหมายเลข3; ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของเมืองสตอกโฮล์ม, อาคารหมายเลข5; ร้านขายของมือสองจากยุคปีค.ศ. 1640 , อาคารหมายเลข7; โรงเตี๊ยมที่เก่าแก่ที่สุดที่รู้จักในกรุงสตอกโฮล์ม, อาคารหมายเลข14-22; อาคารเอกชนสวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกในการท่องเที่ยว และกิจกรรมการเดินท่องเที่ยวไปตามถนนและตรอกซอกซอย ที่จะทำใหคุณได้พบกับเส้นทางสัญจรในประวัติศาสตร์ทอดยาวจากจัตุรัส Stortorget ในทุกทิศทุกทาง

เครดิต : en.wikipedia.org