สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ ที่พักอุตรดิตถ์ การเดินทาง แผนที่อุตรดิตถ์

สถานที่ท่องเที่ยวอุตรดิตถ์ ที่พักอุตรดิตถ์ การเดินทาง แผนที่อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เมืองแห่งพระแท่นศิลาอาสน์ ตำนานอันลึกลับของเมืองลับแล ดินแดนแห่งลางสาดหวานหอม และบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ขุนศึกคู่บารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อุตรดิตถ์เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี มีเมืองพิชัยและสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงตำบลชื่อ บางโพธิ์ท่าอิฐ ขึ้นกับเมืองพิชัย แต่เพราะบางโพธิ์ท่าอิฐซึ่งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำน่านเจริญรวดเร็ว เพราะเป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้า ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ยกฐานะตำบลบางโพธิ์ท่าอิฐขึ้นเป็นเมือง อุตรดิตถ์ ซึ่งมีความหมายว่า ท่าน้ำแห่งทิศเหนือ แต่ยังคงขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาอุตรดิตถ์กลับเจริญขึ้นกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดและเมืองพิชัยเลื่อนลงไปเป็นอำเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้

การเดินทาง

รถยนต์ จังหวัดอุตรดิตถ์ห่างจากกรุงเทพฯ 491 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง คือ

1. จากกรุงเทพมหานคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และเข้าจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นใช้เส้นทาง 117 เข้าจังหวัดพิษณุโลก และทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์

2. ใช้เส้นทางกรุงเทพมหานคร สิงห์บุรี แล้วขับเลยไปถึงอำเภออินทร์บุรี ตามทางหลวงหมายเลข 311 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 11 (สายอินทร์บุรี-ตากฟ้า) จนถึงทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก-หล่มสัก เลี้ยวซ้ายไปอีก 8 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์

รถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีรถไฟไปอุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร. 1690, 0 22220 4334,0 2223 7020

รถโดยสารประจำทาง บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 มีรถยนต์โดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ จากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกวัน รายละเอียดติดต่อ โทร 0 2936 3660, 0 2936 2852-6 หรือ บริษัทขนส่งเอกชน เชิดชัยทัวร์ จำกัด โทร. 0 2936 0199 และบริษัท วินทัวร์ จำกัด โทร. 0 2936 3753-4

ข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย