24 เมษายน 2024

คลองทะเลสาบบิวะ วิวทิวทัศน์ชมดอกซากุระที่สวยงามแห่งเกียวโต

คลองทะเลสาบบิวะ เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโต ในปัจจุบันก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ยังคงใช้งานอยู่ ประกอบด้วยคลองสามสายหลัก คลองทะเลสาบบิวะนี้เป็นทางน้ำในประเทศญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในสมัยเมจิ