24 เมษายน 2024

สถานที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์ ที่พักนครสวรรค์ การเดินทาง แผนที่นครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น ประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม ปากน้ำโพ แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกัน