25 เมษายน 2024

ศาลเจ้า Kifune ศาลเจ้าอันเก่าแก่แห่งเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ศาลเจ้า Kifune ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่ที่ Sakyou-ku, จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงต้นสมัยเฮอัน ศาลเจ้าชินโต เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการอุปถัมภ์จากจักรพรรดิ โดยในปี 965 จักรพรรดิ Murakami ได้ออกคำสั่งให้ผู้ส่งสารของจักพรรดิที่ถูกส่งตัวไปรายงานเหตุการณ์สำคัญต่างๆ