23 เมษายน 2024

อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท เขาใหญ่ : Atta Lakeside Resort Suite Khaoyai

อัตตา เลคไซด์ รีสอร์ท สวีท (Atta Lakeside Resort Suite Khaoyai) รีสอร์ทริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดในเขาใหญ่ ด้วยแรงบันดาลใจจากคีรีมายา เป็นรีสอร์ทใหม่ล่าสุดของเครือคีรีมายา ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จำนวน 9 อาคาร เรียงรายกันตามแนวทะเลสาบ พร้อมห้องพักจำนวน 243 ห้อง