23 เมษายน 2024

สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ที่พักแม่ฮ่องสอน การเดินทาง แผนที่แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอน เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดชายแดนของไทย มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ