24 เมษายน 2024

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 73

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 งานมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมแสดงจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย